Användare: 214       Puls     Rapport     Loggbok     Info              Skriv i loggboken    Language / Språk
IVT D 25 Kommentar skriven av otm 2007-12-12 16:08
Du har helt rett. Det er en IVT Greenline D25. Jeg har forøvrig gjort to erfaringer med denne varmepumpen etter ett års drift. Vekselventilen som styrer turvannet enten gjennom radiatorkretsen eller til oppvarming av varmvannet var "lekk" slik at det alltid strømmet noe vann gjennom varmtvannskretsen og derved kjølte ned VV-berederen. Temperaturen i varmtvannsberederen sank da 5-6 grader i løpet av en time. Med utskrift av den grafiske kurven for VV-temperaturen som "bevis", fikk jeg ny vekselventil.

Jeg har også en generende støy fra varmepumpen. Årsaken syne å ligge i en resonansfrekvens når varmepumpen arbeider rundt 90 grader.

Jeg har problemer med å få romføleren til å fungere. Den får ingen innvirkning på regulering av anlegget, og det er ikke mulig å koble anlegget i ferie-modus, som skal gi 15 grader i rommet i en innstilt tid.

Hører gjerne om dine erfaringer både med anlegget og installsjonen.

mvh
IVT modell Greenline HT+ 26kW? Kommentar skriven av otm 2007-06-10 08:59
Hei,
Jeg ser av beskrivning av anllegget ditt at du har en IVT Greenline HT+ 26 kW. Jeg finner ikke datablad på denne varmepumpen hos IVT. Finnes virkelig HT+ versjon med 26 kW?
Jeg har selv en IVT Greenline D25