Användare: 1052       Puls     Rapport     Loggbok     Info             Language / Språk
 Från:  
 Till:  
 Rapport:  
 
  
Timma 24-tim  7-dgr  30-dgr 
 
    *      Visa senaste    Stor
          

Visar medeltemperatur inne och ute

Objekt Medel Min Max
Framledning T1 24,6 22,5 26,6
Ute T2 17,4 11,7 24,3
Rum T4 24,5 23,7 25,3
Luftintag T12 17,1 11,3 26,5