Användare: 1052       Puls     Rapport     Loggbok     Info             Language / Språk
 Från:  
 Till:  
 Rapport:  
 
  
Timma 24-tim  7-dgr  30-dgr 
 
    *      Visa senaste    Stor
          

Visar medeltemperatur inne och ute

Objekt Medel Min Max
Framledning T1 37,9 33,5 43,6
Ute T2 -5,2 -10,7 -2,5
Rum T4 20,6 19,8 21,8
Luftintag T12 -4,7 -10,5 -1,9