Användare: 1052       Puls     Rapport     Loggbok     Info             Language / Språk
 Från:  
 Till:  
 Rapport:  
 
  
Timma 24-tim  7-dgr  30-dgr 
 
    *      Visa senaste    Stor
          

Visar medeltemperatur inne och ute

Objekt Medel Min Max
Framledning T1 35,2 28 37,5
Ute T2 0 -2,6 1,7
Rum T4 19,7 19,4 21,3
Luftintag T12 0,7 -1,5 2,6