Användare: 1052       Puls     Rapport     Loggbok     Info             Language / Språk
 Från:  
 Till:  
 Rapport:  
 
  
Timma 24-tim  7-dgr  30-dgr 
 
    *      Visa senaste    Stor
          

Visar medeltemperatur inne och ute

Objekt Medel Min Max
Framledning T1 39,6 34,9 43,3
Ute T2 -11,4 -19,6 -4
Rum T4 19,8 18,9 21
Luftintag T12 -10,8 -19,8 -3,1