Användare: 1052      Puls     Rapport     Loggbok     Info             Language / Språk
 Från:  
 Till:  
 Rapport:  
 
  
Timma 24-tim  7-dgr  30-dgr 
 
    *      Visa senaste    Stor
          

Visar medeltemperatur inne och ute

Objekt Medel Min Max
Framledning T1 26,8 24,9 27,9
Ute T2 17 10,5 28
Rum T4 23,2 22,4 24,3
Luftintag T12 13,8 9,6 19