Användare: 1052      Puls     Rapport     Loggbok     Info             Language / Språk
 Från:  
 Till:  
 Rapport:  
 
  
Timma 24-tim  7-dgr  30-dgr 
 
    *      Visa senaste    Stor
          

Visar medeltemperatur inne och ute

Objekt Medel Min Max
Framledning T1 31,4 28,9 34,3
Ute T2 1,8 0,1 4,5
Rum T4 20,9 20,6 21,4
Luftintag T12 2 -0,1 5