Användare: U2:15       Puls     Rapport     Loggbok     Info              Skriv i loggboken    Language / Språk
Justering Kommentar skriven av U2:15 2016-10-15 22:24
Börvärde innesatt till 23,0 (motsvarar 22,0 verklig temp)
Påverkan rumsgivare satt till 0,7.
Installation av H50 Kommentar skriven av U2:15 2016-10-15 14:49
Installerades 2016-10-14 kl 19:28.
Satte börvärde inne till 22,0 grader.
Rumsgivarpåverkan default 0,5 (område 0-1)