Användare: Kurre       Puls     Rapport     Loggbok     Info             Language / Språk
 Från:  
 Till:  
 Rapport:  
 
  
Timma 24-tim  7-dgr  30-dgr 
 
    *      Visa senaste    Stor
          

Pumptider + tillskott

Objekt Effekt Driftstid kWh EL kostnad
No data for selected period! 300W 00:00 0 0
No data for selected period! 6200W 00:00 0 0
No data for selected period! 3000W 00:00 0 0
No data for selected period! 6000W 00:00 0 0
No data for selected period! 200W 00:00 0 0
No data for selected period! 0W 00:00 0 0
SUMMA 0 0

Om dina objekt visar 0W i effekt beror det på att Husdata inte har effekt-data på din pumpmodell.
Maila in vilken modell av värmepump som du har och hur många watt de olika objekten tar så lägger jag in det.
Obs du måste även välja din VP modell och dess effekt i dina profilinställningar samt ange ditt elpris.