Användare: A1557       Puls     Rapport     Loggbok     Info             Language / Språk
 Från:  
 Till:  
 Rapport:  
 
  
Timma 24-tim  7-dgr  30-dgr 
 
    *      Visa senaste    Stor
          

Runtime report

Objekt Effekt Driftstid kWh EL kostnad
Kompressor 1800W 02:05 3,8 5,4
Systempump G1 90W 22:00 2 2,9
Värmebärarpump G2 90W 22:00 2 2,9
Växelventiler 0W 01:03 0 0
SUMMA 7,8 11,2