Din värmepump i det smarta hemmet  
   
Language / Språk Choose language

Husdata produkter

Växla till Euro

H60 Trådlös universal gateway

 

H60 gateway för värmepumpar

 

 

H60 är en användarvänlig , uppgraderingsbar plattform som ger värmepumpar trådlös kommunikation via öppna gränssnitt. H60 fungerar mot Husdata online, Hemautomationslösningar, har öppet API och inbyggt webgränssnitt. Den har uppgraderingsbar firmware och vår ambition är att succesivt bygga vidare med utökat stöd och funktioner kring öppna integrationer och hemautomation.

 

H60 kan användas med eller utan ett Husdata online abonnemang. När du installerar enheten får du ett prova-på erbjudande för Husdata Online och väljer sedan själv om du vill använda tjänsten eller inte.
Husdata online ger dig möjlighet att på enklaste sätt driftsövervaka och styra din värmepump via mobil och dator. Finns även larmfunktioner, mm.

H60 består av en basenhet samt en interfacekabel som är specifik för den värmepumpsmodell man ska ansluta till. Det finns idag 8st olika kablar enligt tabell nedan. Ange vilken värmepump du har vid beställning så du får med rätt kabel.


Produkten som du får levererad är H66. Vi har uppdaterat elektroniken på grund av komponentbrist men den ger samma funktionalitet som H60. Så manualer och info för H60 fungerar även för H66

 

Är H60 rätt produkt för dig och ditt användningsområde?

 

Jag vill kunna få larm, driftövervaka och fjärrstyra min värmepump men det ska vara enkelt att installera och hantera.

H60 med tillägget Husdata Online gör att du får alla funktioner med minimal installation. Installationens förfarande är ungefär som en hemma wifi router. Du når alltid din värmepump via vår onlineportal.

 

Jag vill kunna utföra enkel driftskontroll och fjärrstyra min värmepump men jag vill inte vara beroende av Husdatas onlinetjänst

H60 har inbyggd webportal där du kan kolla status på din värmepump samt ändra temperaturinställningar. Du kan också logga, styra och övervaka via det medföljande Windows programmet StatLink. Det krävs viss nivå av kunskaper då du måste öppna din brandvägg och ordna med fast IP eller dynamisk DNS så att man kommer åt H60 externt. Detta är något du får ordna själv då Husdata inte kan supporta inställningar för olika hemnätverk, routrar och internetoperatörer.

 

Jag har Home Assistant, Athom Homey, OpenHAB, Domoticz eller annat automationssystem / smart hem lösning och vill få in värmepumpens värden, driftstatus och kunna ändras dess inställningar.

H60 är en IoT platform för värmepumpar med stöd för flertalet protokoll och interface som möjliggör enkel integration mot olika plattformar. Till exempel finns stöd för protokollen Modbus TCP, MQTT och Json API. Installationsexempel för Home Assistant, Athom Homey och andra hemautomationsystem finns i vår manual, och där finns även guider och tips om hur man kan styra värmepumpen efter elpris, väder eller andra parametrar.

 

 

Tillgängliga interface kablar (ingår en vid köp)

 

Display Kabel Reglercentral VP Fabrikat Information
00 Rego 6xx IVT, Bosch, Carrier D-sub kontakt, Lägsta version av reglersystem är 2.26.
05 Rego 4xx IVT, Bosch, Carrier Kantkortskontakt. USB Nätdel krävs, ingår ej. Endast stöd för läsning, kan inte göra inställningar
10 Rego 2000 IVT, Bosch Teleplugg
10 Rego 3000 IVT, Bosch Teleplugg
H1-C1 IVT Rego 1000, Greenline HE 30 Rego 1000 IVT, Bosch, Carrier
H11 Rego 800 IVT Optima & Premiumline X 35 Rego 800 IVT, Bosch, Carrier Stiftkontakt, Lägsta version av reglersystem 3.2
H1-N Nibe F1145 / F1245 / F750 40 EB100 NIBE, Jämä
50 Styr 2002 NIBE, Jämä RJ-45 kontakt
60 90510 Thermia, Danfoss Stiftkontakt mini. För display med 4 knappar. USB Nätdel krävs, ingår ej.
65 Genesis Thermia

 

 

 

Systemkrav

Du måste ha internet i fastigheten med stark WiFi signal nära värmepumpen. Testa om du har stark signal genom att använda din smartphone. Den bör minst indikera näst högsta signalutslaget. Har du inte god WiFi signal vid värmepumpen rekommenderar vi att ni installerar en extender/förstärkare. Kolla upp detta med er datoråterförsäljare.

För kabel 05, 60 krävs ett vägguttag nära VP då extern strömförsörjning krävs.

Du måste ha en Smartphone eller Dator med WiFi för att installera och testa installationen.
Även ett email konto krävs för att ta emot H60 login uppgifter, mm.

 

Översikt specifikationer och funktioner

  • Nätverk Wifi 2.4Ghz 802.11b/g/n, IP via DHCP eller fast
  • Inbyggd Web portal För monitorering, Fjärrstyrning, H60 config, firmware-uppdateringar och support. Man kan sätta port, password och inaktivera webservern.
  • MQTT Klient: Fungerar t.ex. mot Home Assistant. Valbar port, användarnamn och lösenord. Valbart att aktivera VP inställning via MQTT. Avstängningsbar.
  • Modbus TCP Server (Slave): Fungerar t.ex. mot Home Assistant och andra system som stldjer Modbus TCP. Valbar port. Avstängningsbar.
  • Husdata online: Fullt kompatibel med Husdata Onlines molntjänst för VP analys, övervakning och fjärrstyrning.
  • API REST/Json API för att läsa ut VP data. Integration mot valfritt system. Går att inaktivera.
  • Stöd förr Athom Homey Pro. Via vår app kan du ställa in innetemp, se och logga temperaturer och status samt bygga Flows för att reagera på pumpens Larm, Temperaturer och driftläge.
  • Datoranslutning USB interface för seriell datakommunikation för valfri applikation.
  • Support: Kund kan aktivera fjärråtkomst ifall de behöver support från Husdata. Integrerat ticket formulär i webportal. H60 kan maila kund vid problem eller för info.


Läs Användarhandledning för mer information

 

Se film om hur du installerar H60 

Se film om H60 och Home Assistant 

E-post: info(A)husdata.se, Adress: Norra Pitholmsvägen 14, 941 46 Piteå SWEDEN Tel. 08-52500782
COPYRIGHT © 2005-2021 ALL RIGHTS RESERVED HUSDATA