StatLink, Windows programvara

Vårt Windows program StatLink ingår utan extra kostnad och fungerar tillsammans med våra H60 / H66 gateways. Detta är ett bra alternativ för dig som enkelt vill komma igång att logga och analysera pumpen utan onlineabbonemang eller Hemautomation.

 

 

StatLinks huvudfunktioner…

  • Animerade redigerbara process-vyer över värmepumpen information som bland annat visar temperaturer och status.
  • Info display som visar värmepumpens aktuella arbetsläge och gränsvärden.
  • Möjligt att generera och skicka rapporter via mail automatiskt med valfritt intervall eller tidpunkt.
  • Inbyggt verktyg för att visa och analysera historisk data i linjediagram.
  • Loggning av data till fil i valfritt format och intervall. Tex. daglig sammanfattning i CSV format importerbart till MS Excel eller till websida för publicering på egen webserver.
  • Loggning av data till valfri lokal databas via ODBC koppling. Tex. MS SQL Express, MySQL eller MS Access databas.
  • Språkstöd: Engelskt och Svenskt språkstöd med möjlighet att enkelt göra nya språkfiler.
OBS: Det finns två versioner av StatLink.  

StatLink-Cable: Äldre lösning där man kopplade daytrin till pumpen via speciellt interface. Denna säljs inte längre. För Rego 600 hade denna version några fler funktione. Tex. fjärrstyra display.

StatLink-NET: Den version som beskrivs här. Den kommunicerar via ditt lokala nät med H60 / H66.

Se vår film om huvudfunktionerna i StatLink-Cable

 

 

Nedan ser du exempel på vyer i StatLink.

Dessa ger dig snabbt en överblick över värmepumpens aktuella driftläge och temperaturer. Dessa är fullt anpassningsbara. Alla Pumpar, Kompressor, Elkasett och växelventil är animerade. Du får även full överblick av aktuella temperaturer. Lägger du musperkaren över ett objekt får du detaljinfo. Klickar du på ett objekt visas dess statistik i linjediagram.

Statusvyerna är fullt redigerbara. Du kan byta bakgrundsbild, ta bort lägga till objekt och flytta omkring dem som du vill. Man kan ställa in så att bildtagning sker automatiskt av dessa vyer. Detta kan exempelvis användas för publicering av vyn på egen hemsida.

 

Vad har värmpepumpen sysslat med?

I StatLink visas en logg över alla enheters statusförändringar den senaste tiden.


Automatisk rapportering

I StatLink finns mycket funktioner för att generera rapporter och logga till filer i valfritt format.
Du skapar en mallfil som sedan kommer vara grund för den genererade rapporten. Du bestämmer själv intervall eller tidpunkt som du vill att rapporterna ska genereras.

Detta kan då användas för att publicera aktuell information och statistik på egen hemsida, skapa rapporter som sedan mailas automatiskt vid valda tidpunkter, logga till semikolon separerade filer för att sedan kunna bearbeta informationen i MS Excel.

Detaljerade grafiska rapporter

StatLink kan logga all information med upplösning ner till 1 minut.

Informationen loggas till en lokal databas och med det integrerade rapportverktyget kan du titta på historisk information i form av linjediagram med multipla serier. Du kan enkelt zooma och förflytta dig i tid i diagrammet med musen. Även bildtagning av linjediagram är möjlig för att publicera informationen.

 

Tabellvy

Värden kan också presenteras i tabellform varifrån du kan klicka och ändra intsällningar i pumpen.