1. Home
  2. Docs
  3. Värmepump specifikt, inst...
  4. 05 Rego 400: IVT, Bosch
  5. Rego 400 Installation

Rego 400 Installation

Installationsbeskrivning för interface 05 för värmepumpar med Rego 4xx reglerdator.

 

Important! To connect the H60 to a Rego 400 equiped heat pump the H60 has to be powered by an external 5v power supply. You can use any ”phone charger” model of power supply with micro usb connector that provides 300mA or more.

 

Installation av interface

– Stäng av din värmepump och öppna fronten.
– Lokalisera displaykortet och dess kantkortskontakt.
– Anslut kantkortskontakten till kretskortet enligt bilden.
Det kan krävas ganska mycket kraft för att trycka kontakten på plats.

Slå på värmepumpen igen. Säkerställ att den startar upp som den ska genom att titta på displayen.

Aktivera kommunikationen.
Gå in i servicemenyläge genom att hålla in den högra knappen i över 5 sekunder. Displayen visar servicemeny.

Snurra på ratten och bläddra till installatörsmenyn (5).
Gå in i menyn genom att trycka på högra knappen.
Bläddra vidare till meny 5.17 och aktivera Variabeldump.

How can we help?