1. Home
  2. Docs
  3. Värmepump specifikt, inst...
  4. 30 Rego 1000: IVT, Bosch
  5. Rego 1000 Installation

Rego 1000 Installation

Installationsanvisning för Rego1000 baserade värmepumpar såsom IVT Greenline HE / HC serien.

Interfacet måste synkroniseras med med just din version av Rego 1000. Detta sker automatiskt vid första uppstart och tar bara några sekunder. Om du har än av de tidiga Rego 1000 värmepumparna kan det kort efter interfacets synkronisering komma ett larm som måste återställas. Efter denna första synkronisering minns interfacet inställningarna så detta kommer inte att hända igen. Så håll lite koll på värmepumpen vid första uppstart.

Notera att om du har IVT Anywhere, måste du koppla ur dess kablar under H60:s första initiering. Efter det att H60 är verifierad att fungera kan du koppla in IVT Anywhere igen, parallellt med H60:s kablar.

Steg för att installera interface.
1. Stäng av värmepumpen och gör den strömlös. Öppna framdörren och ta bort skyddet för de elektriska delarna och kretskorten.
2. Dra interfacekabeln genom ett kabelhål i värmepumpens topp.
3. Leta upp I/O kortet enligt bild nedan.
4. Anslut de 4 kablarna till plinten enligt beskrivning och bild nedan.
5. Slå på strömmen till värmepumpen.
6. När allt allt är installerat och fungerar, stäng av värmepumpen igen och slå på strömmen. Detta för att undvika ovan nämnda alarm.

Blå: Plint 35
Grön: Plint 36
Vit: Plint 37
Lila: Plint 38

How can we help?