1. Home
  2. Docs
  3. H60/H66 Gateway Manual
  4. API Integration

API Integration

H60 / H66 har ett enkelt API gränssnitt som gör att du kan läsa ut data från värmepumpen till olika applikationer över WiFi samt sätta parametrar i värmepumpen.

För att aktivera API för läsning, logga in till din H66 och sätt API_ENABLED till 1.
OBS ändring av API inställning kräver omstart av H66 för att ta effekt.

Sammantatting av alla api:er
/api/alldata
/api/get?idx=XXXX
/api/set?idx=XXXX&val=YYY
/api/status
/api/cli?cmd=xxxx
/api/cli?log

AVLÄSNING AV ALL DATA FRÅN VÄRMEPUMP
http://<H66-IP>/api/alldata

H66 kommer svara med alla värden i JSON format exempelvis:

{"0001":275,"0002":285,"0003":342,"0004":227,"0005":28,"0006":14,"0007":65218,"0008":108,"0009":245,"000A":232,"000B":578,"3104":1000,"0107":267,"0111":510,"0203":235,"2204":1,"2205":27,"0207":10,"1A01":192,"1A02":1,"1A03":1,"1A04":0,"1A05":1,"1A06":1,"1A07":0,"1A20":0}

0001 är enheten/sensorn i värmepumpen
275 är temperatur. Dela med 10 = 27,5.

AVLÄSNING AV ETT REGISTER FRÅN VÄRMEPUMP
För att läsa av endas ETT register använd
http://<dinH66>/api/get?idx=0002

STATUS OCH KONFIGURATION ULÄSNING

dinH60/status eller dinH60/api/status
H60 kommer svara i JSON innehållande all konfiguration och Status information. Exempel:
{"status":{"H60ver":"191123","H1ver":"001910","mac":"cc50e348ccdf","rssi":"Good -61dBm","freemem":8472,"hpconn":1},"config":{"NAME":"Greenline 23","WIFI_SSID":"Tp","EMAIL":"greenline@test.se","DHCP_ENAB":"0","FIXED_IP":"194.2.4.23","FIXED_SUB":"255.255.255.0","FIXED_GW":"194.2.4.2","FIXED_DNS":"85.11.1.111","NTP_SERVER":"pool.ntp.org","HD_ONLINE":"1","WEB_PASS":"test123","WEB_PORT":"80","MQTT_SRVR":"194.3.4.15","MQTT_PORT":"1883","MQTT_USER":"homeassistant","MQTT_SUBS":"1","REM_SUPPORT":"","API_ENABLED":"2","MODBUS_PORT":"0","MQTT_PUBALL":"20","TIME_ADJ":"-1"}}

SKRIVNING TILL VÄRMEPUMP
För att via API kunna ändra inställningar i värmepumpen måste du logga in till H60 och sätta API_ENABLED till 2 (skrivrättighet). När du gjort detta kan du sätta värden genom följande querystring format:
dinH60/api/set?idx=2204&val=220

idx = ID på inställningen i värmpeumpen. Tex. Innetemp eller Värmekurva
I H60 webgränssnitt ser du alla giltiga idx för aktuellt värmepump.

val = Värdet du vill sätta. Notera att för vissa värden krävs multiplicering med 10. Tex. 225 = 22.5 grader.

H60 svarar med statusmeddelande i JSON format. Tex.
{“response”:Ok}, Eller {“response”:Error wrong format}
H60 svarar “Ok” även om du angivit ett ogiltigt idx. Ett “Ok” indikerar bara att formatet på förfrågan var korrekt.

COMMAND LINE INTERFACE via API

CLI kommandon kan skickas via API vilket exempelvis kan användas till att start om enheten eller sätta konfiguration.

Exempel 1: <H66-IP>/api/cli?cmd=mem
{“response”:”Mem Avail: 157464;”}

Exempel 2: <H66-IP>/api/cli?cmd=reset
H66 will reboot

LÄS UT AKTUELL LOGG

http://<H66-IP>/api/log


Articles

How can we help?