1. Home
  2. Docs
  3. H60/H66 Gateway Manual
  4. For Advanced users
  5. Modbus RTU

Modbus RTU

H66 gateway supportar Modbus RTU (kabelansluten) och agerar då som slav.
För detta krävs en speciell kabel. Kontakta Husdata.

Ansluten enhet / PLC kan via detta seriella gränssnitt efterfråga och skriva mot pumpens register.

Funktioner och egenskaper

  • Kabel med interface finns för RS-232 och RS-485
  • Stödjer både avläsning och skrivning av register mot pump
  • Baudrate 19200, N-8-1. Modbus ID 1
  • Klient kan efterfråga upp till 20 register i ett anrop
  • Använder modbus typ INPUT for alla läsbara parametrar.
  • Använder modbus typ HOLDING for alla skrivbara parametrar.

Instruktioner

Anslut kabeln till H66 EXP port. Du behöver fila/borra upp ett hål i höljet för att leda ut kabeln.
Sätt EXP_PORT till MODBUS i H66 konfigurationen.
Starta om H66 och log in igen. På hemsidan ser du alla värmepumpens sensorer och inställningar. I kolumnen “Modbus” ser du vilket Register ID som varje parameter har, samt om den är av typ INPUT eller HOLDING.

Testa att PLC skickar förfrågan på register 0. H66 ska då returnera temperatur värdet för register 0. (Se lista i H66)

Decimalvärden som returneras med faktorn 10. Tex 10.7 grader returneras som talet 107, och måste därmed delas med 10 för att få fram korrekt värde. Kontrollera register för register för just din pump vilka som har en faktor och vilka som inte har det.

OBS Modbusaddresser kan ändras ifall du uppdaterar H66 till senare versioner. Om nya variabler för en pump tillkommer i uppdateringen kan numreringen för adresserna förskjutas. Kontrollera alltid och justera efter behov efter en uppdatering av H66.

How can we help?